Päiväkoti Satumaa

”Päiväkoti Satumaa syntyi haaveestani tarjota lapsille päivähoitoa, pienessä kodinomaisessa päiväkodissa. Päiväkodissa jossa lapsille on aikaa, jossa vallitsee kiireetön ilmapiiri, jossa välitetään aidosti, jossa on aikaa ottaa syliin ja kuunnella. Jossa jokainen lapsi, vanhempi ja työntekijä tuntee itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi. Jossa toiminta on suunniteltua, pedagogista.  Jossa leikki,tutkiminen, oppiminen, kasvu, kehitys ja hoito nivoutuvat toisiinsa.”

Niin syntyi Satumaa haaveesta, joka kumpusi suoraan sydämestä.

-Satu-

Päiväkoti Satumaa on auki normaalisti klo 6.30-16.30 välillä (tarvittaessa 6.15-17.00). Koska olemme pieni yksikkö, olemme auki vanhempien tarpeen mukaisesti, jotta saamme mitoitettua henkilökunnan työajat vastaamaan lasten hoitoaikoja.

Päiväkodin johtaja Satu Yli-Talonen
sähköposti: [email protected]

?>