Satumaa Paltta

Päiväkoti Satumaa Paltta sijaitsee Salon Ollikkalassa. Päiväkodissamme on Päivänsäteiden ryhmä alle 3-vuotiaille lapsille, Menninkäisten ryhmä  3-5 vuotiaille lapsille sekä esiopetusryhmä Metsänväki.   Fyysisiltä tiloiltaan Satumaa Paltta on avara, valoisa ja siellä on monia tiloja, joita pystymme hyödyntämään pienryhmätoiminnassa. Satumaa Paltassa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja neljä lastenhoitajaa. Meillä on myös oma emäntä, joka valmistaa meille herkullisia ja terveellisiä aterioita meidän omassa keittiössä.

Satumaa päiväkodissa toimimme kaikki tiiviisti yhdessä ja päiväkodin lapset ja aikuiset tuntevat hyvin toisensa. Pienryhmätoiminnan avulla pystymme tarjoamaan lasten ikä- ja kehitystasoaan vastaavaa toimintaa sekä tukemaan lasten yksilöllistä kehitystä. Pienessä pienryhmässä on hyvin rauhallista toimia, leikkiä ja harjoitella sosiaalisia- sekä omatoimisuustaitoja. Lisäksi Satumaa päiväkodeissa voi olla myös opiskelijoita työharjoittelussa tai henkilöitä työkokeilussa.

Päiväkoti Satumaa on auki normaalisti klo 6.30-17.00. Koska olemme pieni yksikkö, olemme auki vanhempien tarpeen mukaisesti, jotta saamme mitoitettua henkilökunnan työajat vastaamaan lasten hoitoaikoja.  Työstä johtuvat yksittäiset ylitykset tulee sopia päiväkodin kanssa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään viikko ennen kyseistä hoitopäivää.

Päiväkodin johtaja

Varhaiskasvatuksen opettaja

Satu Yli-Talonen

Olen iloinen ja elämänmyönteinen päiväkodin johtaja. Olen unelma-ammatissani ja tavoitteeni on tarjota satumainen hoitopaikka lapsille sekä satumainen työpaikka työntekijöilleni.

 

Mielestäni laatu koostuu varhaiskasvatuksessa kolmesta osa-alueesta. 1. Lapsilähtöisestä, lasten ikä- ja kehitystaso huomioivasta toiminnasta, 2. Avoimesta, toimintaa kehittävästä yhteistyötä vanhempien kanssa sekä 3. ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilökunnasta.

 

Minulle tärkeää on kiireetön päivähoito, jossa lapset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi hoitopäivän aikana. Koskaan ei ole niin kiire, ettei ehtisi hetken sylitellä. Pienryhmäpedagogiikan kehittäminen sekä luonto ja ympäristö ovat tärkeitä asioita, jotka näkyvät myös päiväkodin arjessa.

 

Emme tee tätä työtä yksin vaan yhdessä tiimeinä ja pidän esimiehenä tärkeänä, että minulla on aikaa kuunnella, olla tukena ja olla läsnä päiväkodissa henkilökunnalle sekä lapsille. Työhyvinvointi ja työssäviihtyminen ovat Satumaassa tärkeitä asioita.

 

Elämä on seikkailu, seikkaillaan yhdessä.

Emäntä

Jenni

Satumaan emäntänä, vastaan päiväkodin ruokailuista ja siisteydestä, syli on avoin myös lapsille.

Koulutukseltani olen kokki.
Hyvä, monipuolinen ja terveellinen ruoka, joka on tehty kotimaisista, puhtaista raaka-aineista on minulle tärkeää

Varhaiskasvatuksen opettaja 

Päivänsäteet

Riikka

Olen lapsiin erikoistunut lähihoitaja. Taustalla minulla on myös koulunkäyntiavustajan sekä agrologin koulutukset. Olen rauhallinen ja ystävällinen, minulle on erittäin tärkeää että lapsi tulee kuulluksi. Lasten into, ilo ja idearikkaus tarttuvat minuun helposti ja lähdenkin mielelläni kehittämään heidän luomiaan ideoita. Luonto, metsä ja yhdessä tekeminen toimivat kohdallani suurena voimavarana ja ideariihenä. Jokaisen lapsen ainutlaatuisuuden ja erilaisuuden  ymmärtäminen luovat pohjan työlleni.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Päivänsäteet

Tanja

Varhaiskasvatuksen opettaja

Menninkäiset

Sari

Olen taustaltani steinerkoulun luokanopettaja ja minulla on 15 vuoden opettajakokemus koulun puolelta. Ohjaan myös tanssitunteja niin lapsille kuin aikuisille. Pienet lapset ovat kuitenkin olleet aina lähellä sydäntäni ja nyt olen onnekseni päässyt siirtymään varhaiskasvatuksen puolelle. Vahvuuksiani opettajana ovat lapsen sensitiivisen kohtaamisen taito sekä luovuus. Työtäni ohjaavat arvot jokaisen lapsen vahvuuksien näkemisestä, tunnetaitojen tärkeydestä ja lapsen monipuolisen aktiivisuuden lisäämisestä. Rajat ja rakkaus ovat työskentelyni lähtökohta. 

On suuri ilo saada työskennellä pienten lasten kanssa!

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Menninkäiset

Tatiana

Varhaiskasvatuksen esiopettaja, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Metsänväki

Sini

Olen idearikas ja liikunnallinen varhaiskasvatuksen opettaja, joka tarttuu innolla lasten ideoihin ja aloitteisiin. Vahvuuksiani ovat luovuus, oppimisen ilo ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Minulle on tärkeää että jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti ja että jokainen saa tuntea onnistumisen tunteita päivittäin. Hymyillään kun tavataan. ?

?>