Satumaa Paltta

Päiväkoti Satumaa Paltta sijaitsee Salon Ollikkalassa. Päiväkodissamme on Päivänsäteiden ryhmä alle 3-vuotiaille lapsille, Menninkäisten ryhmä  3-5 vuotiaille lapsille sekä esiopetusryhmä Metsänväki.   Fyysisiltä tiloiltaan Satumaa Paltta on avara, valoisa ja siellä on monia tiloja, joita pystymme hyödyntämään pienryhmätoiminnassa. Satumaa Paltassa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja neljä lastenhoitajaa. Meillä on myös oma emäntä, joka valmistaa meille herkullisia ja terveellisiä aterioita meidän omassa keittiössä.

Satumaa päiväkodissa toimimme kaikki tiiviisti yhdessä ja päiväkodin lapset ja aikuiset tuntevat hyvin toisensa. Pienryhmätoiminnan avulla pystymme tarjoamaan lasten ikä- ja kehitystasoaan vastaavaa toimintaa sekä tukemaan lasten yksilöllistä kehitystä. Pienessä pienryhmässä on hyvin rauhallista toimia, leikkiä ja harjoitella sosiaalisia- sekä omatoimisuustaitoja. Lisäksi Satumaa päiväkodeissa voi olla myös opiskelijoita työharjoittelussa tai henkilöitä työkokeilussa.

Päiväkoti Satumaa on auki normaalisti klo 6.30-17.00. Koska olemme pieni yksikkö, olemme auki vanhempien tarpeen mukaisesti, jotta saamme mitoitettua henkilökunnan työajat vastaamaan lasten hoitoaikoja.  Työstä johtuvat yksittäiset ylitykset tulee sopia päiväkodin kanssa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään viikko ennen kyseistä hoitopäivää.

Päiväkodin johtaja

Varhaiskasvatuksen opettaja

Satu Yli-Talonen

Olen iloinen ja elämänmyönteinen päiväkodin johtaja. Olen unelma-ammatissani ja tavoitteeni on tarjota satumainen hoitopaikka lapsille sekä satumainen työpaikka työntekijöilleni.

 

Mielestäni laatu koostuu varhaiskasvatuksessa kolmesta osa-alueesta. 1. Lapsilähtöisestä, lasten ikä- ja kehitystaso huomioivasta toiminnasta, 2. Avoimesta, toimintaa kehittävästä yhteistyötä vanhempien kanssa sekä 3. ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilökunnasta.

 

Minulle tärkeää on kiireetön päivähoito, jossa lapset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi hoitopäivän aikana. Koskaan ei ole niin kiire, ettei ehtisi hetken sylitellä. Pienryhmäpedagogiikan kehittäminen sekä luonto ja ympäristö ovat tärkeitä asioita, jotka näkyvät myös päiväkodin arjessa.

 

Emme tee tätä työtä yksin vaan yhdessä tiimeinä ja pidän esimiehenä tärkeänä, että minulla on aikaa kuunnella, olla tukena ja olla läsnä päiväkodissa henkilökunnalle sekä lapsille. Työhyvinvointi ja työssäviihtyminen ovat Satumaassa tärkeitä asioita.

 

Elämä on seikkailu, seikkaillaan yhdessä.

Emäntä

Virpi

Hei, Olen Satumaa päiväkodin emäntä ja vastaan päiväkodin puhtaana pidosta sekä lasten päivittäisesta ruokailusta. Teen ruokaa suurella sydämellä, joka koostuu tuoreista kotimaisista raaka-aineista. Tavoitteeni on monipuolinen, vähäsokerinen ja terveellinen ravinto kasvavalle lapselle. Kauden vihannekset ovat myös vahvassa roolissa ruokailussa.

Olen siis unelma työpaikassa ja vietän myös päivittäin aikaa lasten kanssa ruokailun yhteydessä ja heistä on tullut minulle hyvin tärkeitä.

Varhaiskasvatuksen opettaja 

Päivänsäteet

Riikka

Olen lapsiin erikoistunut lähihoitaja. Taustalla minulla on myös koulunkäyntiavustajan sekä agrologin koulutukset. Olen rauhallinen ja ystävällinen, minulle on erittäin tärkeää että lapsi tulee kuulluksi. Lasten into, ilo ja idearikkaus tarttuvat minuun helposti ja lähdenkin mielelläni kehittämään heidän luomiaan ideoita. Luonto, metsä ja yhdessä tekeminen toimivat kohdallani suurena voimavarana ja ideariihenä. Jokaisen lapsen ainutlaatuisuuden ja erilaisuuden  ymmärtäminen luovat pohjan työlleni.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Päivänsäteet

Tatiana

Varhaiskasvatuksen opettaja

Menninkäiset

Nina

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Menninkäiset

Anna

Olen luonteeltani iloinen, rauhallinen mutta myös hassutteleva. Opinnoiltani olen lähihoitaja ja olen erikoistunut lapsiin ja nuoriin. Työtäni teen suurella sydänmellä ja on ihanaa että saan tehdä töitä lasten parissa.

Varhaiskasvatuksen esiopettaja

Metsänväki

Sini

Olen idearikas ja liikunnallinen varhaiskasvatuksen opettaja, joka tarttuu innolla lasten ideoihin ja aloitteisiin. Vahvuuksiani ovat luovuus, oppimisen ilo ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Minulle on tärkeää että jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti ja että jokainen saa tuntea onnistumisen tunteita päivittäin. Hymyillään kun tavataan. ?

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Metsänväki

Minna

?>